Kľúčové slová:

Cez priezor

Keď som prvý raz počula o videní bez očí, pomyslela som si – no určite. Moje desaťročné deti však rozoznajú cez nepriehľadné okuliare farby, dokonca písmená. Vidím ich, ako to robia. Skeptik vo mne je taký silný, že hoci to vidím, odmietam to uznať. Continue reading “Cez priezor”