Kľúčové slová:

Mýlil sa Malthus, alebo žijeme v ilúzii? Perspektívy potravinovej bezpečnosti

Ešte pre generácie našich starých a prastarých rodičov nebol neustály dostatok potravín vôbec samozrejmosťou: naopak, samozrejmá bola starosť o zabezpečenie dostatočných zásob potravín na zimu alebo všeobecne na horšie časy. Dnes potravinovú bezpečnosť považujeme za samozrejmosť a ani neuvažujeme o možnosti, že by to mohlo byť niekedy aj inak. Ohrozujú ju však mnohé faktory. Continue reading “Mýlil sa Malthus, alebo žijeme v ilúzii? Perspektívy potravinovej bezpečnosti”