Autor /

Nezávislý odborník v oblasti zmeny klímy, energetiky, životného prostredia a geológie, ktorý pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia už cez 20 rokov. Koordinátor klimatickej a energetickej kampane v OZ Za Matku Zem.

Posledné články od autora:

16. mája 2016
Na vine nie sú malé vodné elektrárne, ale ľudia