Autor /

gabor pasztor

Po ukončení Fakulty ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzity vo Zvolene prešiel profesiami ako skladník, inštruktor v detských táboroch, barman, manažér hudobného klubu, osobný asistent, amatérsky filmár alebo dobrovoľník. Po práci so znevýhodnenými ľuďmi sa rozhodol naplno venovať tretiemu sektoru, kde našiel motiváciu sa neustále vzdelávať a hodnoty, s ktorými sa dokáže stotožniť. Pracuje v Živici na projekte Sokratov inštitút.