fbpx
Vzdelávanie

Učiť sa digitálnym zručnostiam na informatike nestačí, IT firmy preto ponúkajú vzdelávací kurz pre digitálnych koordinátorov na školách

Nečakaný prechod vyučovania do online-u počas korony dal zabrať žiakom, ale aj učiteľom. Slovenské IT firmy sa preto rozhodli školám pomôcť vyškolením koordinátorov, ktorí ostatným kolegom pomôžu digitálne technológie používať aj inde, ako na informatike.


65 % dnešných detí bude v dospelosti vykonávať prácu, ktorá dnes ešte neexistuje, pričom takmer všetky pozície budú vyžadovať dobrú úroveň digitálnych zručností. Na to sa nestačí pripravovať na hodinách informatiky, ale digitálne technológie by mali byť rozumnou súčasťou vyučovania všetkých predmetov. Slovenské školy na tento prechod ešte stále nie sú úplne pripravené. S počítačmi často pracujú len na informatike a počas zvyšku vyučovania v obave rozptyľovania pozornosti niekedy digitálne technológie dokonca úplne zakazujú.

Slovenské technologické firmy spojené v Platforme Digital Skills, pôsobiacej v rámci združenia spoločensky zodpovedných firiem Business Leaders Forum, preto spustili nový program podpory koordinátorov digitálnych kompetencií na školách. Zaškolení koordinátori budú pomáhať svojim kolegom efektívne využívať digitálne technológie vo výučbe, čo prispeje aj k rozvoju týchto zručností u žiakov aj mimo hodín informatiky.

Ovládať appky nestačí

“Digitálna doba zásadným spôsobom mení pracovný trh a zručnosti, ktoré postačovali pre uplatnenie sa na ňom v minulosti, našim deťom a ďalším generáciám stačiť nebudú. Preto je kľúčové, aby sa náš vzdelávací systém zameral na budovanie takýchto relevantných zručností a medzi ne patria aj digitálne zručnosti,” hovorí za jednu z organizujúcich firiem Accenture Alena Kanabová.

Pod zručnosťami pritom ale podľa nej nestačí schopnosť technológie pasívne používať, ale im aj rozumieť a byť schopný ich dokonca spoluvytvárať. “Oblasť budovania digitálnych zručností je v rámci školstva jednou z tých, kde je obrovský priestor pre zlepšenie. Nielenže nám chýbajú  kvalifikovaní učitelia informatiky, ale ani ostatné predmety nie sú vyučované tak, aby rozvíjali digitálne kompetencie žiakov,” dodáva.

Vyučovanie počas korony sa často od tabule iba prenieslo na obrazovku. Photo by Chris Montgomery on Unsplash

V spoločnosti Accenture sa aj preto už v roku 2016 začali venovať dovzdelávaniu učiteľov, ktorí sa venujú informatike. V spolupráci s ďalšími firmami, ktoré sa k nim pridali, v rámci programu Digital Skills vyškolili doteraz cez 1600 učiteliek a učiteľov. Pomocou dobrovoľníkov z radov ich vlastných zamestnancov učiteľom ukazovali, ako hodiny informatiky naplniť interaktívnym obsahom, ktorý rozvíja algoritmické a logické myslenie a pomáha sa správať v digitálnom svete bezpečne.

Podať pomocnú ruku

Práve počas týchto školení narazili na to, že aktívni a motivovaní učitelia sú často vo svojej snahe na škole osamotení a nemajú kapacitné možnosti ani podmienky na ovplyvnenie ďalších kolegov. “Preto sa inovatívne spôsoby výuky informatiky a celkovo využitia digitálnych nástrojov vo výučbe nedostanú ku všetkým a ich využívanie je limitované záujmom konkrétnych učiteľov alebo škôl,” popisuje Kanabová.

Rozhodli sa im preto podať pomocnú ruku a s partnermi vytvorili nový Program koordinátorov digitálnych kompetencií. “Vzdelávanie učiteľov, ktorí majú dosah na stovky detí a desiatky svojich kolegov, je pre nás rozhodne najefektívnejšou formou investície. Rozhodli sme sa preto vytvoriť komplexnejší vzdelávací program pre učiteľov, ktorí by v rámci konkrétnej školy podporili rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a priniesli na školu inovatívne digitálne nástroje na podporu výučby. Zároveň by sme pritom budovali komunitu koordinátorov pre zdieľanie znalostí a skúseností a vzájomnú podporu.”

Pandémia ovládanie digitálnych nástrojov preverila nielen u žiakov, ale aj u učiteľov. Ukázalo sa, že mnohí tento prechod zvládli len s veľkými ťažkosťami alebo vôbec. “Na jar, keď sa epidemiologická situácia zhoršila a ostali školy zavreté, tak to bol asi šok, nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov,” hovorí Katarína Kyseľová z Tepličky nad Váhom – jedna z desiatich učiteľov vyškolených v pilotnom ročníka programu pre koordinátorov.

Aj na jej škole je úroveň digitálnych zručností medzi učiteľmi rôzna – niektorým to ide lepšie, iným ťažšie. Katka sa preto prihlásila do kurzu a dnes im s výberom vhodných nástrojov dokáže pomôcť. Už len počas tohto školského roka tak vyskúšali najprv Edupage a Zoom, potom Office 365 a Teams.

Informatika nielen na informatike

Alena Kanabová aj Katka Kyseľová sa zhodujú, že rozvoj digitálnych zručností sa nemá diať iba počas hodín informatiky. “Napríklad si myslím, že naučiť žiakov užívateľsky zvládnuť bežné kancelárske aplikácie, online komunikačné alebo kolaboračné nástroje a podobne, nemá byť úlohou informatiky, ale mali by sa na to využívať aj iné predmety,” hovorí Kanabová z Accenture.

Učiteľka Kyseľová dodáva, že rozvoj digitálnych zručností je v rámci štátneho vzdelávacieho programu súčasťou hlavne vo vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami, ale pracovať na ich rozvoji by sa malo naprieč všetkými predmetmi. “Žiaci trávia v online prostredí veľmi veľa času, kde sú vystavení aj rôznym rizikám, ktoré súvisia s používaním internetu,” hovorí.

Aj zásady bezpečného správania na internete sú podľa Kanabovej niečo, čo by sa nemalo učiť len izolovane na informatike. “Základy by mali dostať deti v momente, ako sa im do ruky dostane smartfón alebo tablet a to je v súčasnosti spravidla oveľa skôr, ako sa v škole dostanú k predmetu informatika.”

Digitálne technológie sú aj výborným nástrojom, ktorý pomáha napríklad prepájať rôzne predmety aj s informatikou. “Sú to teda akési spojené nádoby. Tak ako informačné technológie prenikli do nášho života a stali sa jeho integrálnou súčasťou, nevidím dôvod, prečo by sa zručnosti spojené s ich využívaním mali obmedziť iba na hodiny informatiky. Chce to ale samozrejme, aby sme mali digitálne kompetentných učiteľov, ktorú budú schopní žiakov náležite podporiť a tu sa opäť vraciame k tomu, prečo je potrebné sa sústrediť na rozvoj digitálnych zručností samotných pedagógov.”

Záujem prevyšuje kapacitu

V pilotnom ročníku programu si pre učiteľov okrem prípravy vzdelávacieho obsahu zadefinovali aj to, koľko času by sa mal ten z učiteľov, ktorý by sa digitálnym koordinátorom chcel stať, tejto aktivite venovať nad rámec svojich ostatných povinností. Od budúceho školského roka tu desiatky škôl môžu počítať aj s istou podporou od štátu.

Škola digitálnych zručností pre učiteľov. FOTo – Archív Accenture

“Spätná väzba z pilotných škôl zapojených do programu potvrdila, že rola koordinátora digitálnych kompetencií môže byť pre školu veľkým prínosom a aj preto sa tešíme z iniciatívy Ministerstva školstva, v rámci ktorej sa má realizovať obdobný koncept a vytvoriť na školách dokonca platená rola ‘koordinátora digitálnych technológií‘, v čo sme pri spustení nášho programu síce dúfali, ale neodvážili sme sa s tým počítať,” hovorí Kanabová.

Potrebu zlepšovať svoje digitálne zručnosti si učitelia zjavne uvedomujú. Záujem o vzdelávanie už dnes prevyšuje jeho kapacity. Zatiaľ sa na kurz prihlásilo takmer 300 záujemcov, pričom pôvodne sa počítalo so stovkou miest. “Aj tí, ktorí sa na úvodné školenie nedostanú, budú mať však možnosť sa obdobne ako v pilotnom ročníku zapojiť do online vzdelávania počas školského roka, v rámci ktorého prinesieme učiteľom množstvo zaujímavých tém,” hovorí Kanabová. V pilotnom ročníku takto na 30 online workshopoch a webinároch zasiahli ďalšie dve stovky učiteľov. Rovnako ako počas uplynulého roka, aj naďalej bude program organizačne zabezpečovať organizácia Junior Achievement Slovensko, cez webstránku ktorej sa dá do programu prihlásiť.

Prihláste sa na kurz kliknutím na obrázok:

Profil autora:

Študovala žurnalistiku a manažment prírodných zdrojov na viedenskej BOKU. Aktívna mestská cyklistka so záujmom o komunálnu politiku a životné prostredie. Členka Slovenského ochranárskeho snemu.

Názory

Anna Jančová

Upratané

Teším sa na deň, keď to všetci, ktorí pracujeme s ľuďmi, budeme mať v sebe takto upratané.

Anna Jančová

Stĺpček, ktorý mal byť úplne iný

Už zopár dní sa chystám napísať stĺpček o začiatku školského roka. Taký pekný, povzbudzujúci, povznášajúci.  Nejde to. Je totiž začiatok školského roka a som príliš vyťažená. Tak ako všetci moji kolegovia.

Andrea Uherková

Dovoľte si plakať

Úprimne – koľkokrát by ste sa najradšej pred kamoškou či kamošom v meste zložili, namiesto toho, aby ste sa snažili usmievať a tváriť sa, že veci nie sú také zlé, a že ich zvládate? A prečo to neurobíte?

Lucia Szabová

Kto je tu ekoterorista?

“Byť zločinom neznamená snažiť sa ochrániť, čo sa ešte dá. Naopak, akékoľvek spomaľovanie opatrení na ochranu klímy a biodiverzity je zločinom,” píše Lucia Szabová zo Znepokojených matiek.

Anna Jančová

Hurá do školy?

Začína sa to už  koncom júla. V supermarketoch  a papiernictvách nám reklamné slogany radostne pripomenú, že škola volá.  Reklamy na školské pomôcky vo veselých farbách, s usmiatymi deťmi a žiariacimi učiteľkami.