Autor /

andrea-uherkova

Doktorandka na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, kde našla svoju “eko” rodinku a nové pohľady na svet a absolventka Sokratovho inštitútu.  Momentálne skúma a zachraňuje (okrem seba) aj staré a krajové odrody jabloní, hrušiek a tiež oskoruše. Verí, že ich čoskoro bude vysádzať na prvom prírodnom cintoríne vo Zvolene. V ekofunebráctve a otvorenom prístupe ku smrti vidí veľký potenciál.